Søk på kategori eller produkt...

POSEFILTER

Posefilter er den vanligste typen luftfilter på markedet. Posefilter brukes hovedsakelig i varmeutstyr, i mat- og drikkeindustrien og i medisinske institusjoner. De store overflatene på filterposene og koniske lommeposene sammen med moderne syteknologi sikrer det lavest mulige nominelle trykkfallet på filtrene og er økonomisk energibesparende. Den store filtreringsoverflaten på posefiltret øker effektiviteten av luftfiltrering og er derfor spesielt godt egnet for bruk på luftinntakssiden som et fint filter i et travelt urbant miljø.

Posefilter med kuttede filterposer er tilgjengelig på forespørsel.

 


 

Posefilter av syntetisk materiale

Posefiltrene våre er tilgjengelige i smelteblått syntetisk materiale eller glassfibermateriale. Filterparametrene kan justeres til riktig filtreringsklasse i henhold til driftsbetingelsene og kravene til din spesifikke ventilasjonsenhet.

Posefilter laget av glassfibermateriale

Posefilter laget av glassfibermateriale er spesielt godt egnet for bruk i nordisk fuktig klima. Disse filtrene har høyere kostnad enn filter laget av syntetisk materiale, grunnen til det er fordi de har en betydelig lavere nominell trykkmotstand og et lavere energiforbruk enn filter av syntetisk materiale. Glassfibermaterialet blir ikke tett selv i fuktige omgivelser og sikrer feilfri betjening av ventilasjonsanordningen selv under ekstreme forhold.

Posefilter impregnert med aktivt kull

Posefilter som er impregnert med aktivt kull kan brukes i kjøkken, røykerom, garderober, etc. for å filtrere og fjerne lukt. Disse filtrene er designet for å adsorbere lave konsentrasjoner av ubehagelig lukt, gassformige og farlige forurensninger. Denne type filter har på samme måte som glassfiberfiltre det samme lave nominelle trykkfallet og den høye støvkapasiteten og de kan enkelt legges til eller erstattes med eksisterende filter for å forbedre kvaliteten på luktfri luft som filtreres gjennom ventilasjonssystemer.

Disse filtrene er laget av syntetisk filterduk impregnert med aktivt kull, som tillater frigjøring av lave konsentrasjoner av skadelige gasser (nitrogenoksider, svoveldioksid, ozon, organiske forbindelser fra utslipp av kjøretøy, etc.) og flyktige organiske forbindelser som løsemidler og aerosoler. Løsninger med slike filter brukes ofte i kjøpesentre, flyplasser, restauranter, laboratorier og sykehus, der ventilasjonsmengden er høy og konsentrasjonen av ubehagelig lukt kan lett oppstå.