Søk på kategori eller produkt...

Iso-16890

Det rettes mye fokus mot kvaliteten på luftfilter. Vi er alle tjent med at det er best mulig kvalitet på filter i ventilasjonsanlegg over hele Norge. Som et ledd i dette innføres det en ny internasjonal standard som skal klassifisere ventilasjonsfilter på en bedre måte enn hva som har vært tidligere.

Tradisjonelt kjenner vi klassifiseringer som F7, F9 og M5 for å nevne noen. Felles er at de har et minste krav i forhold til oppfangingsevne for å oppnå en klassifisering.  Disse klassene går nå ut og erstattes av nye klasser.

I ny standard ISO-16890 er det mer beskrivende om hva filteret faktisk fanger opp av partikler, og hvilken størrelse av partikler og svevestøv som fanges opp.

Det er 4 nye klasser

-PM1 (Partikler mindre enn 1 μm)

-PM2,5 (Partikler større enn 1 μm og mindre en 2,5 μm)

-PM10 (Partikler større enn 2,5 μm og mindre en 10 μm)

For å kvalifisere til disse klassene må utskillingsgraden være minimum 50% og jo høyere % verdi jo bedre oppfangingsevne.

Eksempel: ePM 1 55% klassifiserer da til at det fanges opp minimum 55% av partikler som er mindre enn 1 μm

Dersom filteret ikke fanger opp mer en 50% i PM 10 vil filteret havne i klassen:

-ISO Grov (mindre en 50% utskillingsgrad)

 

Generelt vil alle filter som vi selger til hus, hjem, og oppholdsrom ligge i klasser ePM1 55-65 %. Det er anbefalt å bruke ePM1 filter til oppholdsrom, slik at dette ikke er noe du trenger å tenke på, vi passer på dette for deg. Dette kan medføre endringer i farge eller utsende på filter som allerede er startet igangsatt for å klare de nye kravene fra 1 juli 2018.