Søk på kategori eller produkt...

Kjøpsvilkår

1. Kjøp

Ved bestilling treffes avtale om kjøp først når  bekrefter bestillingen med en ordrebekreftelse. Ordrebekreftelsen genereres automatisk av Filtermester AS sin database uten manuell kontroll. Ved eventuelle feilaktigheter i f.eks. oppgitt pris, leveransetid etc. forbeholder vi oss retten til å korrigere dette i etterhånd. Vi inngår bare avtaler med myndige personer (18 år).

Nettbutikken Barefilter.no eies og driftes av Filtermester AS (org nr92548182  MVA) har full endomsrett og salgspant i samtlige varer til kjøpesummen er betalt i sin helhet av kunden.

2. Ordre/Bestilling

Vi sender varer hver dag.Varer bestilt innen klokka 12.00 mandag og torsdag ekspederes normalt samme dag.

Kjøper er ansvarlig for at det oppgis eventuelle referanser, rekvisisjonsnummer, bestillingsnummer og andre relevante opplysninger som kreves for at levering og fakturering skal skje uten unødig opphold og arbeid.

NB: Noen industrifilter er det 14 dager leveringstid.

3. Pris og frakt

Vi benytter PostNord som vår transpotør.

Alle priser på filter er oppgitt inkl.mva.

Frakt på filter til enebolig koster normalt kr.110,- med Klimanøytral servicepakke. Ved bestilling av varer over kr.1 000,- er frakt gratis.

 

Betaler du med kort blir betalingen reservert i banken, og beløpet blir trukket fra konto ettter at varene er sendt fra oss.

Velger du faktura sendes faktura på e-post når varen er sendt fra oss.

4. Betaling

Standard betalingsbetingelser er 10 dager fra fakturadato.

Ved forsinket betaling påløper renter etter forsinkelsesrenteloven. Ved purring/inkassovarsel påløper gebyr iht. foreldelsesloven §3a.

Forbehold om kontantsalg ved mislighold eller dårlig kredittverdighet.

5. Leveringstid

Leveringstiden fra eget lager er normalt ca.3 dager fra mottatt bestilling.(noe lenger nå i koronna tidene) Vi tar imidlertid forbehold om at enkelte varer kan bli utsolgt fra lager.

Kjøper er ansvarlig for at korrekt og fullstendig leveringsadresse og mobiltelefonnummer (for varsling fra Bring) er oppgitt, for å unngå forsinkelser i leveringen.

6. Garanti

Filtermester AS garanterer at de leverte varene ved leveringen oppfyller de spesifikasjoner som gjelder for varene i henhold til ordrebekreftelse.

Garantien omfatter kun fabrikasjonsfeil og ikke følgeskader. Forøvrig gjelder kjøpslovens bestemmelser.

7. Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller
hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget
mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom
varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.
Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og
varen ikke er levert.
Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav
direkte til kre kredittkortselskapet
Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

 

8. Retur og angrerett

Retur som skyldes feil/mangler hos leverandør skjer på leverandørens bekostning.

Øvrig retur: Spesialbestilte varer tas ikke i retur dersom varene er etter kjøpers beskrivelse (filterklasse og dimensjon).

Retur av standardprodukter: Skjer kun etter avtale med Filtermester AS, kundeservice.kontakt@barefilter.no   eller tlf 47 14 50 00.

Skulle du ha fått feil filter fra oss, ta kontakt og vi sender dere nytt filter og retur lapp for det filteret som var feil vederlagsfritt.

Angrerett: Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven, og varen og angrerettskjema er mottatt. Du kan laste ned angreskjema ved å trykke her: Angreskjema.pdf

Jeg vil levere/retunere en vare: Du betaler bare for returfrakten. Kostnaden reguleres i etterhand på refusjonen av kjøpet.

Pakker som blir sendt ut og som ikke blir hentet av kunden kommer i retur til Filtermester AS. Vi tar da varene inn på lager igjen og

fakturerer kunden for 2 fraktoppdrag (tur/retur). Samt et ekspedisjonsgebyr på kr.150.

9. Abonnement

Dersom du har abonnement og ønsker å avslutte dette skal du gi melding om dette senest 14 dager før neste leveranse. Informasjon om neste forsendelse finner du på "Min side" ved å logge deg inn i butikken. Her kan du også selv velge å avslutte eller pause abonnementet ditt.

Ved bestilling velger du ønsket abonnementstype samt betalingsmåte. Hvis du velger kredittkort som betalingsmåte, ved abonnementsbestillinger, vil du automatisk for neste levering motta en faktura. Dvs. at betalingsmåten vil automatisk endre seg til faktura fremover og du skal kun betale med kredittkort første gang.

 

Barefilter.no tilbyr to forskjellige abonnementstyper:

 

1 gang om året

Når du velger denne abonnementstypen vil du motta et nytt filter én gang i året. Første sending blir behandlet så fort vi har registrert bestillingen din, og du vil motta varen din innen få dager. Deretter vil du automatisk motta et nytt produkt 12 måneder etter den opprinnelige bestillingsdatoen.

Eksempel: Du bestiller den 1. august 2019. Neste bestilling kommer automatisk den 1. august 2020.

 

2 ganger om året

Når du velger denne abonnementstypen vil du motta et nytt filter to ganger i året. Første sending blir behandlet så fort vi har registrert bestillingen din, og du vil motta varen din innen få dager. Deretter vil du automatisk motta et nytt produkt 6 måneder etter den opprinnelige bestillingsdatoen.

Eksempel: Du bestiller den 1. august 2019. Neste bestilling kommer automatisk den 1. februar 2020 og neste bestilling etter det blir da den 1. august 2020.

10.Hva hender hvis mine varer blir forsinket?

Dersom det oppstår vesentlig forsinkelse av en leveranse så skal vi melde om dette gjennom en e-postmelding. Som kunde har du alltid muligheten til å heve kjøpet ved vesentlige leveranseforsinkelser. Vi vil gjøre alt i vår makt for å ekspedere din bestilling så raskt som mulig.

11. Pengene tilbake?

Oppgi tydelig og nøyaktig ditt navn, ordrenummer, adresse og telefonnummer og et komplett kontonummer når du sender en vare i retur til oss uten returskjema. 

12. Kan jeg avbestille?

Ønsker du å avbestille kan du ringe vår kundetjeneste på 97346844. Vi kan ikke alltid stoppe en bestilling da den ofte direkte er klar for pakking og er kommet for langt i utsendelse prosessen.

Som kunde har du rett til å angre ditt kjøp innen 14 dager etter at du har tatt imot varen og uten noen spesiell grunn. Det forutsettes at varene er ubrukte og emballasjen er hel og i uforandret tilstand. Dvs. ubrukt og ikke ødelagt eller skadet. Dersom pakken er uavhentet og kommer i retur til oss, frafaller deres reklamasjonsrett. Se også punkt 8.

13. Passiv Handling

Dersom du ikke henter ordren og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Når ordren kommer tilbake som uavhentet vil den bli kreditert i sin helhet og varene lagt tilbake på lager. Vi vil sende egen faktura pålydende porto to veier, pluss uavhentet gebyr pålydende kr. 150, for å dekke våre håndteringskostnader.

 

15 Personvern Politikk

 

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de
personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene
etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre
selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun
utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med
kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker
identifisering og slik innhenting er nødvendig.
9 Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.
10 Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
11 Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.
12 Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.
7
Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å
sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført
avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi
kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal
bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv
handling, for eksempel ved avkrysning.
Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom
han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun
ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

14. Tvister

Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norsk lov.

 


 

Sist oppdatert: 18.8.2019